Gagi Trans kartica

Gagi trans d.o.o

GAGI TRANS LOYALTY CARD

Gagi Trans karticu možete da dobijte tako što na našim benzinskim pumpama popunite formular i predate na nekoj od naših benzinskih pumpi.

Ako imate našu karticu prilikom svake kupovine na našim benzinskim pumpama osvajate bodove:

NAPOMENA!

Kartica se isključivo može koristiti za gotovinsku kupovinu roba i usluga. Zloupotreba kartice je kažnjiva. Kartica je vlasništvo GAGI TRANS i na zahtjev mora biti vraćena. Kupac je odgovoran za gubitak kartice. U slučaju da se kartica pronađe istu je potrebno vratiti odmah na najbližu benzinsku stanicu.