Project

Terminal Kostajnica GAGI Trans d.o.o.

  • Terminal: Gagi Trans d.o.o.
  • Lokacija: Kostajnica
  • Telefon: +387 51 371 863
  • FAX: +387 51 371 862
  • Email: info@gagitrans.com

Terminal Kostajnica GAGI Trans d.o.o.

Terminal Kostajnica GAGI Trans d.o.o. pripada najvećim terminalima u regionu. Obavlja distribuciju naftnih derivata sa vlastitom infrastrukturom, … TERMINALIMA goriva i TNG-LPG-a, na kojima se obavlja veleprodaja, kao i vlastiti transport ( A/C).

U sklopu firme posjedujemo visoko opremljene autocisterne i vrsimo usluge prevoza van granica BiH.