Service

Benzinska pumpa Prijedor 1

Adresa: Svale bb

Telefon: 052/490-136

Fax: 052/490-135

Radno vrijeme: od 0:00 – 24:00