Service

Benzinska pumpa Prijedor 2

Adresa: Mile Rajlića bb

Telefon: 052/229-160

Fax: 052/229-161

Radno vrijeme: od 0:00 – 22:00